martes, 9 de febrero de 2010

Alegacións

Aquí presentamos algunhas das alegacións presentadas no concello polo PXON:


A ASOCIACION VECIÑAL AGRA CIF. G-15142052, da Agra do Orzán, por medio do seu representante o Presidente da mesma Francisco Graña Iglesias. DI-32353574A,

dentro do período legal de presentación de alegacións a o Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña, presenta a seguinte:

A L E G A C I O N

Ante a próxima aprobación do PXOM da Coruña, atopámonos con que milleiros de coruñeses e coruñesas non atopan unha vivenda axeitada aos seus ingresos e patrimonio, tanto de compra coma de aluguer, observándose unha volta aos fogares paternos e maternos de moitas parellas de xente nova, por non poder dispor, nestes tempos de crises, dunha vivenda propia ou en aluguer.

Namentres, na Coruña existen mais de VINTE MIL vivendas baleiras , manténdose uns prezos de propiedade e aluguer, moi afastados do poder adquisitivo de moitas veciñas e veciños.

Dende esta Asociación presente neste barrio cun gran porcentaxe de veciñanza desfavorecida e necesitada de vivenda, especialmente no segmento da xente nova, e cunha grande cantidade de pisos baleiros, entendemos co dereito a vivenda contemplado na Constitución debe primar sobre a súa utilización como valor de cambio e especulación e, xa que logo, a propiedade e usos da vivenda deben beneficiar as e os seus usuarios e non aos inversores especulativos.

Demandamos medidas para frear a inversión dirixida as vivendas existentes, para abaratar o prezo e aluguer das mesmas, mediante a promulgación dun Imposto Especial Municipal, variable e revisable, que grave as operacións de compravenda de vivendas que se fagan nun período inferior a cinco anos da súa primeira compra. Este gravame sería independente dos que rexan na actualidade, coma o de transmisións patrimoniais e outros......


A CONCELLERIA DE REHABILITACION E VIVENDA

CONCELLO DE A CORUÑA

No hay comentarios:

Publicar un comentario