lunes, 15 de junio de 2009

Consulta aos pais

Cando ao conselleiro de Educación se lle pregunta o motivo para derrogar o actual decreto do galego responde que é para superar a súa conflitividade. Porén, nunca na escola a houbo por mor do galego. A cativa oposición ao decreto naceu do seu propio partido, ao rexeitar o consenso existente e apoiar a Galicia Bilingüe.

En consecuencia, se quixese evitar o conflito tería, en boa lóxica, que deixar de axudar a ese colectivo crispador e facer que o seu partido volvese ao razóabel consenso que había do Parlamento en pleno e da comunidade educativa.

Outra falacia que cometen o conselleiro e o seu secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, é a de repetiren que houbo unha imposición do galego, que só eles ven, cando o actual decreto só chegaba a fixar un uso equilibrado do 50%.

O que si constitúe unha verdade é que cos proxectos da nova Xunta se quere diminuír aínda máis o número de galegofalantes e que os galegos e galegas teñan unha boa competencia na nosa lingua, impoñendo arteiramente o castelán. Á actual Xunta non parece preocuparlle a posíbel desaparición da nosa lingua do sistema educativo nin a súa pervivivencia no seo da poboación de Galiza.

Calquera pai ou nai debería saber que se desexa que os seus fillos sexan realmente multilingües terán tamén, no caso da nosa lingua, que utilizala na aprendizaxe, non só como materia. A lingua é a máis sobranceira expresión do noso patrimonio inmaterial e serve para a comunicación internacional cos centos millóns de falantes da lusofonía. Alén diso, convén lembrar que saber linguas, como o galego, potencia a intelixencia e as capacidades do neno. Por iso o prestixioso Informe Pisa asegura que os alumnos galegos teñen mellor dominio do castelán e do inglés que a media española.

Preténdese realizar unha consulta improvisada e irregular aos pais sen o máis mínimo rigor científico, sen rotulación oficial, sen controis externos do seu cómputo, sobre as materias troncais, coa finalidade real de rebaixar a presenza do galego nas escolas. Sospéitase de que se trata dunha consulta trampa. Dubídase de se con ela hai unha vulneración dos dereitos dos nenos a coñecer a súa lingua e unha inconstitucionalidade pola segregación derivada. Non existe a opción de que todo en galego. Non se considera a posíbel abstención que poida haber.

Mellor era que quedara todo como estaba, cun xusto equilibrio para cada lingua, como recomendan teimosamente os criterio pedagóxicos e a maioría do profesorado. Só elixindo a opción de todo en galego nas materias troncais, pois das outras non se fala, garántese que se vai cumprir co 50% para o ensino en galego e en castelán na educación primaria, na secundaria e na formación profesional. Na consulta de educación infantil, para evitarmos a súa rebaixa, habería que sinalar na primeira pregunta que a lingua inicial é a galega.

Parece que os intereses políticos dalgúns contan máis que os principios pedagóxicos e a calidade educativa de todos. Para distraer da crise esta Xunta entra no terreo visceral da lingua. Semella que se busca a confrontación e a división sociais. O curioso é que non se consulte aos que saben máis destas cuestións: aos profesionais do ensino.

Incríbel a ousadía desta Xunta! Pode chegar a ter un problema moi grave, máis que coa oposición dos socialistas e nacionalistas, nos centros escolares de primaria e de secundaria cos profesores e profesoras. O que comezou sendo un xogo de demagoxia electoral vaise converter nunha grande ameaza para o sistema educativo.


Manuel Miragaia

No hay comentarios:

Publicar un comentario