martes, 9 de febrero de 2010

Alegacións

Aquí presentamos algunhas das alegacións presentadas polo PXON:


A ASOCIACION VECIÑAL AGRA CIF. G-15142052, da Agra do Orzán, por medio do seu representante o Presidente da mesma Francisco Graña Iglesias. DI-32353574A,

dentro do período legal de presentación de alegacións a o Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña, presenta a seguinte:

A L E G A C I O N

-Se analizamos o Barrio da Agra do Orzán, podemos observar a existencia de amplos espacios interiores en diversas zonas do mesmo, que permiten acometer unha rehabilitación dos mesmos, ca conseguinte valorización e dotación dos equipamentos e servicios dos que hoxe carecen.

-Actuacións desta índole, permitirían desenvolver unha actividade económica de utilidade social en todo los aspectos, desterrando as aberracións urbanísticas que seguen a cometerse neste barrio, malgastando diñeiros públicos en prexuízo do mesmo e en beneficio dos intereses da oligarquía especuladora causante das crises que hoxe padecemos, e do panorama presente, con pisos baleiros, aparcamentos baleiros, edificios sen garaxe e outras moitas carencias causadas polo abandono e nefasta política do Concello coruñés.

-Ante a próxima execución do PXOM, demandamos un estudio do barrio pormenorizado nas diversas zonas, e a disposición dos diñeiros públicos que hoxe se malgastan en estas actuacións, buscando acordos cas Comunidades de veciños e propietarios en beneficio do conxunto, Concello e residentes, e por suposto, no incremento da calidade de vida da totalidade do barrio.

-Por elo, solicitamos a Concellería de Rehabilitación e Vivenda, a urxente acometida dun estudio concreto das posibilidades de promoción económica ligada a rehabilitación do barrio, ante o total abandono, e sobre todo, cortar dun xeito radical cas actuacións urbanísticas lixo, que aínda hoxe continúa padecendo o noso barrio da Agra do Orzán.
A CONCELLERIA DE REHABILITACION E VIVENDA.

CONCELLO DE A CORUÑA

No hay comentarios:

Publicar un comentario