martes, 26 de mayo de 2009

A Opinión do Barrio

Hoxe queremos expor a reflexión feita por un veciño do barrio, pola polémica xerada por Núñez Feijoo, de querer cambiar a lei de normalización lingüística para que na nosa cidade coexistan os dous topónimos, o A e o La

O Cambio.

Xa se empeza atisbar cambios impositivos, no breve goberno ata a data de Núñez Feijoo. Cambios como o da Lei de Normalización Lingüística para declarar a cooficialidade dos topónimos A Coruña e La Coruña. Isto vén por mor das noticias aparecidas en varios medios de prensa escrita, como o Ideal Galego , e A Opinión Da Coruña. Grazas a isto gustaríame recordar que moita xente aínda segue facendo mención escrita a ”La Coruña”, cousa que por descoñecemento ou simplemente por pura ignorancia, non saben que é totalmente incorrecta esa toponimia. Xa que se miramos a Lei 3/1983 de Normalización Lingüística sinala no seu punto 1 que os topónimos terán como única forma oficial a galega. A lei tamén sinala que un dous factores fundamentais dá recuperación dá nosa personalidade colectiva e dá súa potencialidade creadora e a lingua, por se-lo núcleo vital dá nosa identidade. Cousa que debería recordar o señor Feijoo por ser nado Galiza .
No punto 2, reflexa que lle corresponde á Xunta a determinación dos nomes oficiais dos municipios. E xa que os populares conseguiron a maioría absoluta nas eleccións autonómicas, xa logo, non teñen que apoiarse en ninguén, nin pedir apoio para o seu cambio. Cambio que aos poucos levaría a castelanización e o desarraigamento ideomático, que por desgraza o goberno popular parece que é o que pretende. Tamén se recolle no Decreto Lei 189/2003, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación dá provincia dá Coruña.
Con todo isto quero dicir que aínda que o goberno popular teña o poder de cambio , deberíase de apsterse de realizalo , e conseguir arraigar máis o idioma no pobo que é o que nos dá a identidade. E preocuparse de facer política , ainda que seña de dereitas, e non botar por terra todo o traballo conseguido ata o de agora , que como segundo din as enquisas de que catro de cada dez persoas que non falaba galego agora empézano a facer.

Luis Barreiro Amil

No hay comentarios:

Publicar un comentario